Our Vision: To become a reliable pilot in quest for real English.

Sứ mệnh với học viên / Our mission for students:

Sứ mệnh của GEEKO là không ngừng cố gắng và nỗ lực tạo ra môi trường học tập uy tín và chất lượng nhằm trang bị cho học viên một nền tảng Tiếng anh tốt và kỹ năng IELTS vững chắc để họ có thể tự tin và thành công trong tương lai.

GEEKO is committed to continuously strive for creating a prestige, high qualified English learning environment, all dedicated to helping students develop a good English foundation and comprehensive IELTS skills, hence gradually improve individual self-confidence for future success.

Sứ mệnh với giáo viên và nhân viên / Our mission for teachers and staff:

Tạo ra môi trường Quốc tế năng động và sáng tạo; Thực hiện chế độ đãi ngộ công bằng và thỏa đáng về vật chất lẫn tinh thần để mỗi một nhân viên đều có cơ hội thử sức và phát huy hết giá trị bản thân.

GEEKO is committed to create an international, innovative working environment and an ethical employee benefits policy, assuring every member of staff has an obligation to ensure fair and dignified treatment as well as has an opportunity to achieve individual full potential.

Chúng tôi khác vì sao / Our Strengths:

Sỹ số lớp học siêu nhỏ (6-8 người bạn một lớp) / Small Number of students per class

Giáo trình do Geeko tự sưu tầm và chỉnh sửa / Curicullum collected and edited by GEEKO

Giáo viên rất nhiệt tình và giàu chuyên môn / Our teacher is very enthusiastic and professional

Học phụ đạo miễn phí / Free extra class and tutor if necessary